12.01.2016
Thực hiện đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Văn bản : 128_KH-UBND.pdf  <--nhấp vào để dowload

Số lần đọc: 1301
Tin liên quan