15.01.2016
Chỉ còn mấy ngày nữa Đảng ta tiến hành Đại hội XII. Thời điểm này, thông qua các mạng xã hội, in-tơ-nét... người ta điên cuồng chống phá Đại hội. Một trong những mục tiêu chúng đã và đang tập trung thực hiện là xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, bôi nhọ Đảng ta nhằm chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, hòng làm mất phương hướng, lung lạc niềm tin của đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ta. Vậy chúng là ai?
 

Một là, cần khẳng định ngay rằng, đó là các thế lực thù địch, phản động. Bọn này chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân không phải lần đầu mà chúng đã âm mưu và điên cuồng chống phá từ lâu. Chúng điên cuồng chống phá bởi vì chúng rất cay cú. Chúng cay cú bởi vì từng bị thua đau, từng bị nhân dân ta đánh cho tơi tả phải kéo đội quân xâm lược về nước; bọn này từng bị nhân dân ta quật nhào phải bỏ chạy theo quan thầy chúng cách đây mấy mươi năm. Rồi nhiều năm qua, đáng lẽ ra họ phải nhận ra vì sao họ thất bại thảm hại, vì sao hết chiến dịch này đến chiến dịch khác chúng đều sa lưới cơ quan an ninh Việt Nam và bị pháp luật nghiêm trị? Nhận rõ sai lầm để dừng lại, để cùng có trách nhiệm xây dựng đất nước với nhân dân ta - một dân tộc luôn thiết tha, yêu chuộng hòa bình và độc lập, tự do, nhưng chưa bao giờ được bình yên theo đúng nghĩa, bởi những âm mưu thâm độc và sự toan tính ngông cuồng của kẻ thù.

Hai là, những phần tử cơ hội chính trị. Với bọn này, khi đất nước gặp khó khăn, chúng thường biến mất. Nếu trong chiến tranh, trong những lúc ác liệt, gian khổ thì chúng tìm cách chạy trốn, chiêu hồi, đầu hàng… Trong hoàn cảnh như thế, đáng lẽ ra, họ phải bám trụ, kiên cường chịu đựng, cùng đồng đội, cùng nhân dân tìm mọi cách để vượt qua, như tuyệt đại đa số đồng bào, cán bộ, chiến sĩ ta làm, dù phải hy sinh, nhưng chúng làm ngược lại. 30 năm đất nước đổi mới, thành tựu rất vĩ đại, rất lớn lao, thế giới hết sức ngưỡng mộ. Bà con kiều bào mỗi lần về thăm quê hương đều không khỏi xúc động, ngạc nhiên trước sự đổi mới kỳ diệu của đất nước. Chỉ có những kẻ này không nhìn thấy, chính xác là chúng cố tình không nhận rõ sự thật hiển nhiên đó. Vì vậy, chúng luôn luôn tìm cách chê bai, chống phá thành tựu đổi mới, từ đó để vu khống, bịa đặt, bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta. Đất nước đã và đang phát triển đúng hướng, đạt thành tựu rực rỡ, cớ gì đòi thay đổi? Đừng âm mưu cướp công của người khác, quân và dân ta không bao giờ chấp nhận.

Ba là, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt nhiều thành tựu nhưng thực tế ở nơi này, nơi kia, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cả vùng căn cứ cách mạng, đời sống của đồng bào ta còn khó khăn, thậm chí nhiều nơi còn rất khó khăn, nhưng không vì vậy mà đòi xóa bỏ thành quả cách mạng, đổ hết trách nhiệm cho Đảng và Nhà nước về những khó khăn đó. Cũng cần phải nói rõ rằng, ở những nơi này, nơi kia còn khó khăn, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà con ta còn nghèo khó, là có sự chống phá, kích động của các thế lực thù địch, phản động; mặt khác, đây cũng là hậu quả hết sức nặng nề của cuộc chiến tranh 30 năm. Thử hỏi trên thế giới này, có một nước nào, một dân tộc nào bị chiến tranh tàn phá triền miên ngót hơn một phần tư thế kỷ? Ai gây ra? Nhân dân ta rất kiên cường, thông minh, biết phân phải trái, nên hiểu rõ ai có công, ai có tội với đất nước. Chỉ có bọn thù địch, phản động, hận thù dân tộc, hận thù giai cấp, phần tử cơ hội chính trị thì không thấy và chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy, vì bản chất của họ là chống phá sự nghiệp cách mạng, chống phá sự nghiệp đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Một lần nữa, chúng ta khẳng định rằng, chỉ có đi theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, nhân dân ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó là thực tế lịch sử, không thể có con đường nào khác.

 

Cớ gì phải thay đổi /Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và truyền thông//TRẦN THANH.- ngày 14/01/2016.

Kim Chi Sưu tầm

 

 

 

Số lần đọc: 495
Tin liên quan