15.01.2016
Các thế lực thù địch lại tiếp tục gào lên đòi Việt Nam phải đa nguyên, đa đảng; rằng một đảng như hiện nay là không có khả năng lãnh đạo đất nước phát triển…
 

Cần nhắc lại rằng, trong lịch sử của đất nước ta, từng có thời kỳ nhiều đảng phái hoạt động, nhất là dưới thời các chính quyền tay sai, nhưng họ rất ít làm được gì cho nước, cho dân, thậm chí từng lúc, có nơi còn xâu xé, tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau. Chiến thắng 30-4-1975 vĩ đại, kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lúc đó, cũng có một số đảng, nhưng lãnh đạo các đảng này tự tuyên bố giải thể, thừa nhận vai trò lãnh đạo duy nhất đất nước ta là Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng cách mạng chân chính, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Từ ngày thành lập đến nay, vượt qua bao chông gai, thử thách khốc liệt, dù có lúc phạm phải sai lầm, nhưng Đảng ta đã nghiêm túc tự phê bình, kịp thời sửa chữa khuyết điểm, lãnh đạo toàn dân làm nên những thắng lợi vẻ vang. Nước Việt Nam có thời kỳ không có tên trên bản đồ thế giới, nhân dân sống cơ cực, lầm than, nạn đói cướp đi sinh mạng hàng triệu người. Nỗi nhục mất nước ngót hàng trăm năm làm cho người Việt Nam luôn đau đáu, ước mong một cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do. Thời điểm đó có rất nhiều đảng phái, nhiều nhân sĩ, sĩ phu yêu nước đi tìm con đường cứu nước nhưng không thành công do chưa có một đường lối chính trị đúng đắn. Chỉ khi có Đảng ta, do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện thì mới lãnh đạo toàn dân giành được chính quyền, thành lập nước, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, lãnh đạo công cuộc đổi mới thành công. Chính thành tựu to lớn đó làm cho nước ta hiện nay có một vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Không hiểu lịch sử đất nước, không thừa nhận thành tựu đổi mới, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vậy họ là ai, họ muốn gì? Câu trả lời có ngay rằng, đó là những kẻ phản động, thù địch, cơ hội được nuôi dưỡng từ những đồng đôla bẩn thỉu, sự tiếp tay phụ họa của một vài người bất mãn, hận thù giai cấp, dân tộc. 

Một đảng có công to lớn, làm cho dân tộc ta được ngẩng cao đầu, đất nước đổi thay kỳ diệu, được cả thế giới khâm phục, bởi dám đánh và đã đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân, đế quốc, bành trướng và cứu cả một dân tộc thoát khỏi họa diệt chủng… Thử hỏi trên thế giới này có mấy ai làm được như thế, vậy mà chúng lại đòi thay đổi chế độ chính trị, đòi đa đảng, đa nguyên… Nhân dân ta phê phán mạnh mẽ và bác bỏ đòi hỏi vô lý này.

Từ trong lịch sử và thực tế cuộc sống hiện nay, một lần nữa chúng ta khẳng định, chỉ có duy nhất Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sẽ đưa dân tộc ta tiếp tục tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa ấm no, hạnh phúc. Đi ngược lại xu thế đó là không thức thời, là chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, của nhân dân Kiên Giang anh hùng, nhất định chúng sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh, quân và dân ta trừng trị đích đáng.

 

Vô Lý/Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Kiên Giang/TRẦN THANH.- Ngày 14/01/2016.

Kim Chi sưu tầm

 

Số lần đọc: 509
Tin liên quan