15.01.2016
Một trong những mũi nhọn các thế lực thù địch tập trung chống phá gần đây là đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng sử dụng các phương tiện thông tin, nhất là báo điện tử, blog cá nhân, mạng xã hội… đặt từ nước ngoài chĩa vào trong nước. Âm mưu của chúng là qua các luận điệu từ những kẻ bồi bút phản động, thù địch, cơ hội… lớn tiếng đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, với luận điệu mập mờ rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ giỏi lãnh đạo cuộc kháng chiến, không có khả năng lãnh đạo kinh tế, phát triển đất nước…
 
Dựa vào một số hạn chế, nhất là làm ăn thua lỗ của một số doanh nghiệp Nhà nước, một số khuyết điểm trong xây dựng cơ sở hạ tầng, tham nhũng ở nơi này nơi kia, chúng tung ra luận điệu nham hiểm, độc ác hòng làm mất niềm tin, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Đây là những luận điệu sằng bậy, chúng ta kiên quyết bác bỏ.


Thành tựu công cuộc đổi mới nói chung, thành tựu trên lĩnh vực kinh tế nói riêng, không chỉ người Việt Nam, bà con kiều bào mà cả thế giới đều hết lòng ca ngợi. Sự ghi nhận đó hoàn toàn có cơ sở vững chắc. Không có thành tựu vĩ đại đó, sao Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO? Không có thành tựu to lớn đó, sao Việt Nam đã và đang tích cực chuẩn bị cùng các nước thành lập Cộng đồng kinh tế trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào cuối năm nay? Và chúng ta đã và đang tích cực chuẩn vị tham gia diễn đàn kinh tế - xã hội thuộc Liên Hiệp quốc? Mới đây, Việt Nam cùng 11 nước khác kết thúc vòng đàm phán cuối cùng Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Cần nói thêm rằng, trong 12 nước tham gia hiệp định quan trọng này, Việt Nam là nước nghèo nhất, nhưng được các nước đánh giá rất cao trong quá trình đàm phán và là nước được hưởng lợi nhiều nhất khi hiệp định này có hiệu lực thi hành vào năm tới. Rõ ràng, thành tựu đó bắt nguồn từ sự hưởng ứng, tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, của toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng.

Thực tế những năm qua, trong lãnh đạo phát triển kinh tế, chúng ta có một số khuyết điểm, thiếu sót. Điều này được chỉ rõ trong dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, cũng như Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã và đang được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Sự sai sót, yếu kém vừa qua được Đảng ta, các cấp ủy nghiêm túc xem xét, kiểm điểm và đặc biệt là đề ra chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân tiếp tục tiến lên theo con đường đã lựa chọn.

Dựa vào một vài thiếu sót, hạn chế, yếu kém mà đòi phải xem xét lại, phủ nhận vai trò người có công lớn - Đảng Cộng sản Việt Nam là điều phi lý, ngạo mạn và trịch thượng. Nhân dân ta quyết không bao giờ chấp nhận và mãi mãi nguyện đi theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

 

Ngạo mạn /Trang thông tin điện tử Sở thông tin truyền thông tỉnh Kiên Giang//TRẦN THANH.- Ngày 14/01/2016.

Kim Chi sưu tầm

 

Số lần đọc: 479
Tin liên quan