27.01.2016
Về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Thư viện tỉnh Kiên Giang tại Lô C20-2 đường 3-2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa (đầu tư xây dựng công trình Thư viện tỉnh Kiên Giang)

Quyết đinh : quyedinhso38.pdf <--nhấp vào để dowload

Số lần đọc: 1079
Tin liên quan