22.04.2016
Chào mừng ngày sách và bản quyền thế giới 23-4 Thư viện tỉnh Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Quyền Tác Giả Ở Việt Nam – Pháp Luật Và Thực Thi, với mong muốn cung cấp cho bạn đọc trong nước và quốc tế nguồn tư liệu nhằm khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật và khoa học, đồng thời bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan của các tổ chức, cá nhân là chính sách nhất quán của Việt Nam.

Quá trình bảo hộ và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam chưa được như kỳ vọng. Tình trạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực, từ báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật tạo hình, kiến trúc đến chương trình máy tính. Trong môi trường kỹ thuật số, sản phẩm ghi âm, ghi hình, tín hiệu vệ tinh, chương trình máy tính, xuất bản là các lĩnh vực bị xâm hại nghiêm trong. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có nguyên nhân về quản lý nhà nước. Do vậy nghiên cứu pháp luật về quyền tác giả, thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả và việc đề xuất một số giải pháp tăng cường thực thi quyền tác giả ở Việt Nam có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Cuốn sách “Quyền tác giả ở Việt Nam: Pháp luật và thực thi” gồm 399 trang; khổ sách dày 21cm;  xuất bản năm 2014; Nhà xuất bản Tư pháp - Hà Nội, do PGS.TS Trần Văn Nam chủ biên, được biên soạn bởi tập thể tác giả là các nghiên cứu viên, giảng viên, chuyên gia sở hữu trí tuệ giàu kinh nghiệm đến từ Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Khoa Luật - Đại học Huế; Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Cục Phát triển Doanh nghiệp và Thị trường Khoa học công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về quyền tác giả và quản lý nhà nước về quyền tác giả.

Chương này các tác giả đã trình bày tổng quan về quyền tác giả và quản lý nhà nước bằng  pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam.

Pháp luật Việt Nam hiện hành đã có một hệ thống các quy định về bảo hộ quyền tác giả tương đối đầy đủ cả về nội dung và hình thức, tương thích với các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Những yêu cầu mới về hợp tác kinh tế quốc tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài và trình độ phát triển của công nghệ đặt quản lý nhà nước về quyền tác giả trước một thử thách mới. Trong các nội dung quản lý nhà nước về quyền tác giả thì khâu then chốt chính là chính sách về quyền tác giả và ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về quyền tác giả.

Tuy nhiên là một vấn đề mới, phức tạp và thay đổi nhanh chóng, pháp luật về quyền tác giả và quản lý nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả cần phải tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm phát huy vai trò điều tiết của nhà nước trong lĩnh vực này.

Kinh nghiệm nước ngoài, cụ thể là của các nước lân cận như Thái Lan và Trung Quốc có thể giúp cho Việt Nam có những sự tham khảo hữu ích trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với quyền tác giả.

Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam.

Tổng hợp những quyền và nghĩa vụ của các cơ quan trong hệ thống quản lý nhà nước đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan ở trung ương và địa phương.

Hệ thống tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan với mô hình tổ chức chưa có tiền lệ. Tuy nhiên hệ thống tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan ở nước ta còn bộc lộ một số tồn tại, nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nói trên của các tổ chức quản lý tập thể một phần do vấn đề về quản lý tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan là một lĩnh vực mới, phức tạp đối với Việt Nam.

Thực trạng thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam đã thu được những kết quả nhất định tuy nhiên công tác này đang đứng trước khó khăn bất cập do sự yếu kém cả về nhân lực, vật lực và trí lực của các cơ quan thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Thực tiễn giải quyết tranh chấp, vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn từ năm 2004 đến nay.

Trong quá trình hoạt động quản lý và thực thi, công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đã được định hình, nhưng chưa được hoàn thiện, cụ thể hóa phù hợp với từng lĩnh vực chuyên ngành. Một số quy định thiếu sự thống nhất, gây khó khăn cho việc quản lý, điều hành và hoạt động thực thi, đang là thách thức phải vượt qua.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường thực thi pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam.

Ở chương này trình bày những hạn chế và những nguyên nhân trong quản lý nhà nước về quyền tác giả, đồng thời nêu lên một số đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền tác giả, nâng cao hiệu quả thực thi quyền tác giả, quyền liên quan ở nước ta hiện nay.

Hy vọng cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích đối cán bộ, công chức cũng như độc giả từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và sinh viên, học sinh quan tâm đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ! 

Thu Trang

Số lần đọc: 1324
Tin liên quan