19.05.2016
Ngày 10-5-2016, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh ký ban hành Công văn số 576/UBND-VHXH, về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Tranh cổ động tuyên truyền bầu cử trên đường Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 

Nội dung công văn nêu rõ: Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin; cử cán bộ trực 24/7; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an toàn thông tin trong suốt thời gian diễn ra kỳ bầu cử.

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, công văn yêu cầu: Tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá tổng thể về an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, trong đó ưu tiên một số hệ thống như: Cổng/Trang thông tin điện tử, thư điện tử công vụ và các hệ thống trực tiếp có liên quan tới hoạt động bầu cử. Nghiêm túc thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về an toàn thông tin (Công văn số 430/BTTTT-CATTT, ngày 09-02-2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức nhà nước). Tận dụng nguồn lực sẵn có để thực hiện giám sát, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, kịch bản ứng phó và khắc phục khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, hướng dẫn kỹ năng về an toàn thông tin cho cán bộ (tham khảo tài liệu tuyên truyền và cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức do Cục An toàn thông tin phát hành).

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet: Có trách nhiệm rà soát, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động bầu cử của cơ quan, tổ chức nhà nước hiện đang thuê dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

Nội dung công văn cũng đề cập: Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, khó khăn liên hệ với các cơ quan chức năng (Sở Thông tin và Truyền thông) để được hỗ trợ.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021/Q. Việt/trang thông tin điện tử Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Kiên Giang.

 

Số lần đọc: 1581
Tin liên quan