20.07.2016
Về việc tổ chức lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang

Quyết đinh số: 1415_QD-UBND.pdf <-- nhấp vào để dowload.

 

Số lần đọc: 908
Tin liên quan