15.08.2016
Ngày 10/8, Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh thư viện khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Vụ Thư viện, Cục Công tác phía Nam - Bộ VHTTDL cùng đại diện lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành phía Nam; đại diện Lãnh đạo các thư viện tỉnh/thành phố, thư viện/trung tâm thông tin – thư viện các trường đại học, cao đẳng, thư viện chuyên ngành, các cơ sở đào tạo ngành thư viện – thông tin và các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện.
 

Quang cảnh Hội nghị - Hội thảo (Ảnh: BTC)


Trong 15 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Thư viện, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Thư viện cùng các văn bản có liên quan trong lĩnh vực thư viện. Từ đó đã hình thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật khá đầy đủ trong lĩnh vực thư viện, tạo hành lang pháp lý tương đối đồng bộ và thống nhất cho hoạt động thư viện phát triển; đồng thời là công cụ quan trọng để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thư viện.

Về phía các địa phương, ngay sau khi Pháp lệnh Thư viện có hiệu lực thi hành, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh/thành, Lãnh đạo các Bộ ngành, các trường đại học, cao đẳng… trên cả nước đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Pháp lệnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời các Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở VHTTDL) chỉ đạo các thư viện tỉnh/thành tăng cường phổ biến nội dung Pháp lệnh tới hệ thống Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác ban hành các văn bản quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thư viện đã bộc lộ một số hạn chế, một số quy định không còn phù hợp với hệ thống văn bản pháp lệnh hiện hành, nhiều nội dung quy định không còn đáp ứng với yêu cầu phát triển của hoạt động thư viện gây ra sự chồng chéo, thiếu đồng bộ.

Tại Hội nghị - Hội thảo, nhiều đề xuất, kiến nghị đã được đưa ra, trong đó tập trung vào các vấn đề chính như: Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Thư viện; đề nghị Chính phủ tiếp tục chương trình mục tiêu về lĩnh vực thư viện; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách đối với hoạt động thư viện; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương.


Thông qua Hội nghị, Ban Tổ chức sẽ thu thập các ý kiến của các nhà quản lý, các nhà lãnh đạo, các chuyên gia và cán bộ thư viện trong cả nước để làm căn cứ giúp ban Soạn thảo Luật Thư viện xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện

Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện khu vực phía Nam/Hằng Đinh/trang thông tin điện tử Bộ Văn hóa thể thao & Du lịch.- ngày 10/8/2016.

Thanh Thủy sưu tầm

Số lần đọc: 897
Tin liên quan