18.08.2017
PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang, Quảng Trọng Thao vừa ký thông báo thiết lập đường dân nóng tiếp nhận thông tin tố giác hành vi vi phạm tạp chất trong tôm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người dân nếu phát hiện hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất có thể thông tin cho các tổ chức, cá nhân qua số điện thoại và hộp thư điện tử sau: Sở NN-PTNT (ĐT: 0913300161); Thanh tra Sở NN-PTNT (0913760972); Chi cục Quản lý Chất lượng NLS và TS (0945559499); Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương - 0913993156); Phòng CSĐT Tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (Công an tỉnh – 0918077711); UBND hoặc Phòng NN-PTNT các huyện, TX, TP: Rạch Giá, Gò Quao, An Minh, An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, Hà Tiên.

Kiên Giang: Thiết lập đường dây nóng, tố giác tôm tạp chất / Đ.T.Chánh // nongnghiepvn. -ngày 16/8/2017

Số lần đọc: 169
Tin liên quan