01.09.2017
Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định số: 27ubnd.pdf <-- nhấp vào để dowload.

 

Số lần đọc: 655
Tin liên quan