01.09.2017
Ban hành quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Quyết định số: 26ubnd.pdf <-- nhấp vào để dowload.

Số lần đọc: 676
Tin liên quan