23.10.2017

Căn cứ công văn số 2170/SVHTT-VP, ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao về việc chấp thuận đề nghị xin tạm ngưng hoạt động di dời về trụ sở mới của Thư viện tỉnh Kiên Giang

Nay Thư viện tỉnh Kiên Giang xin  thông báo đến quý bạn đọc được biết, thư viện tạm ngưng hoạt động từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2017 để di dời về trụ sở mới. Khi hoạt động trở lại chúng tôi sẽ thông báo cụ thể.

Trân trọng!

                                                                                                                                         Giám đốc

 

 

Lê Thị Thanh Thủy

Số lần đọc: 53
Tin liên quan