Thu hút đầu tư, phát triển Phú Quốc: Cần tôn trọng những tiềm năng có sẵn / THÚY AN - HOÀNG GIÁM //QĐND. -ngày 22/12/2017