08.01.2018
Tỉnh ủy Kiên Giang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về vấn đề này.

Đại diện Công đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kiên Giang thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Rỡ (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Ảnh: NGUYỄN NGHIỆP

Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị, Kiên Giang thực hiện đầy đủ những chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, người dân tham gia, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ người có công, đồng thời phát huy hiệu quả khả năng của người có công và gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống...

Đến nay, Kiên Giang có hơn 112 nghìn người có công với cách mạng đã được công nhận, hưởng chế độ. Tỉnh cũng đã hoàn thành công tác điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ với hơn 10.600 liệt sĩ, 19.924 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần người có công.

Hằng năm, tỉnh tổ chức đưa người có công tiêu biểu ra thăm Thủ đô Hà Nội, viếng lăng Bác và đi tham quan một số tỉnh phía bắc; thăm viếng, tặng quà gia đình chính sách vào dịp lễ, Tết; chăm sóc, phụng dưỡng tất cả Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đến cuối đời; duy trì tất cả số xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ...

Kiên Giang đã đầu tư gần 40 tỷ đồng xây dựng, đưa vào sử dụng Trung tâm điều dưỡng người có công Kiên Giang; khảo sát, lập đề án xây dựng nhà ở cho người có công, với 11.425 hộ gia đình đối tượng chính sách cần hỗ trợ. Đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện cải thiện nhà ở cho hơn 6.200 gia đình người có công. Hiện có 97,8% số hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn...

* Thanh Hóa khắc phục bất cập trong phát triển Đảng ở khối doanh nghiệp

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nhiều biện pháp khắc phục những bất cập trong công tác phát triển Đảng tại các doanh nghiệp trên địa bàn, như: thống kê, điều tra lại tổng số đảng viên tại các doanh nghiệp; làm việc với các chủ doanh nghiệp để vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp và người lao động nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thuyết phục để chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp...

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp để triển khai sâu, rộng đến các doanh nghiệp; đề xuất Tỉnh ủy hỗ trợ một phần kinh phí cho việc thành lập chi bộ, giúp các chi bộ có kinh phí ban đầu duy trì hoạt động. Cùng với đó, Đảng bộ Khối chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong khối nhằm bảo đảm hiệu quả, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp...

Đảng ủy Khối cũng quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời tăng cường đầu tư, xây dựng các thiết chế tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như xây dựng nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm tư vấn pháp luật, các công trình văn hóa thể thao... theo hướng ưu đãi, bảo đảm cho công nhân dễ dàng tham gia, từ đó xây dựng mối quan hệ giữa người lao động với doanh nghiệp ngày càng bền vững...

Hiện, tỉnh Thanh Hóa có 446 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, trong đó có 103 đảng bộ, 228 chi bộ cơ sở và 115 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 11.741 đảng viên. Tuy nhiên, số lượng đảng viên trong doanh nghiệp hiện chỉ chiếm 3,6% tổng số người lao động... Thống kê mới nhất của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho thấy, hiện toàn tỉnh còn 323 doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức đảng với 1.292 đảng viên, vì vậy số đảng viên này phải sinh hoạt đảng tại địa phương.

Kiên Giang chú trọng chăm sóc người có công / PV và TTXVN // nhandan.com.vn. -ngày 01/11/2017

 
Số lần đọc: 155
Tin liên quan