07.02.2018

Thực hiện Nghị Quyết số 129/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định phí thư viện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nay Thư viện tỉnh Kiên Giang thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc về việc thay đổi mức thu phí thư viện, như sau:

1. Địa điểm cấp thẻ: Tại Nơi đăng ký thẻ bạn đọc - Tầng trệt, Phòng Hành chánh

2. Thời gian làm thẻ: Thứ hai – Thứ sáu (Sáng từ 7h00 - 11h; Chiều từ 13h - 17h)

3. Đối tượng được cấp thẻ thư viện:

- Trẻ em từ 4 tuổi – dưới 16 tuổi

- Người lớn: Mọi công dân Việt Nam

- Người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Kiên Giang - Việt Nam

4. Các loại thẻ và chi phí:

1. Phí thẻ đọc, mượn tài liệu: 40.000 đồng/thẻ/năm

2. Phí thẻ sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác: 80.000 đồng/thẻ/năm.

3. Phí đọc, mượn tài liệu cho cá nhân có nhu cầu không thường xuyên: 5.000 đồng/người/lượt.

4. Trẻ em (dưới 16 tuổi), người cao tuổi (là người đủ 60 tuổi trở lên), các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa (phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường nơi cư trú), người khuyết tật mức thu giảm 50% là 20.000 đồng/người/năm.

5. Trường hợp đã đăng ký sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác thì được sử dụng phí thẻ đọc, mượn tài liệu và ngược lại.

6. Miễn phí thư viện đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Trên đây là thông báo về việc thay đổi mức thu phí thư viện theo Nghị Quyết số 129/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng  nhân dân tỉnh Kiên Giang về quy định phí thư viện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang  và được áp dụng, thực hiện mức thu mới kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

* Lưu ý:

- Để sử dụng các dịch vụ thư viện, bạn đọc nên làm thẻ thư viện. Thẻ sẽ được trả sau 20 phút kể từ lúc bạn đọc đăng ký làm thẻ;

- Tất cả các loại thẻ thư viện đều có giá trị sử dụng 01 năm tính từ ngày cấp thẻ.

- Khi mất thẻ bạn đọc phải báo ngay cho nhân viên cấp thẻ, được cấp lại thẻ và phải đóng lại phí phát hành thẻ là:  10.000 đồng;

-  Để quản lý tốt vốn tài liệu, Thư viện quy định khi bạn đọc mượn sách về nhà phải dằn tiền cọc 100.000đồng//năm/2cuốn, tiền cọc sẽ hoàn trả lại khi thẻ mượn hết hạn sử dụng hoặc bạn đọc không mượn sách Thư viện. Nếu sách có giá trị cao hơn thì phải dằn thêm tiền cọc tùy giá trị quyển sách.

- Thời gian mượn sách về nhà là: 01 tuần, nếu độc giả đọc chưa xong có thể gia hạn tiếp.

THƯ VIỆN TỈNH KIÊN GIANG

Số lần đọc: 557
Tin liên quan