05.03.2018

LỊCH LÀM VIỆC:

-       Buổi sáng từ 7h đến 11h

-       Buổi chiều từ 13h đến 17h

Đối với ngày Thứ bảy và Chủ nhật:

-       Buổi sáng từ 8h đến 11h

-       Buổi chiều từ 14h đến 17h

Vị trí

Tên Phòng

Làm Việc

Nghỉ

 

Tầng trệt

 

 Phòng Hành chính

Phòng Nghiệp vụ

 

 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

 

Thứ 7, Chủ nhật

Phòng Cấp thẻ thư viện

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN

Phòng Đọc thiếu nhi

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN

Phòng Đọc báo, tạp chí

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN

 

Lầu 1

 

Phòng Mượn sách về nhà

                   (Vừa đọc tại chỗ)

 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN

 

 

Lầu 2

 

Phòng Đọc tổng hợp

Kho báo, tạp chí

 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

 

        Thứ 7, Chủ nhật

 

Lầu 3

Phòng Đa phương tiện

Phòng Đọc Ngoại văn

Phòng Nghiên cứu, địa chí và hạn chế

Kho Sách luân chuyển

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

        Thứ 7, Chủ nhật

 

Số lần đọc: 59
Tin liên quan