05.03.2018

LỊCH LÀM VIỆC:

-       Buổi sáng từ 7h đến 11h

-       Buổi chiều từ 13h đến 17h

Vị trí

Tên Phòng

Làm Việc

Nghỉ

 

Tầng trệt

 

 Phòng Hành chính

 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

 

Thứ 7, Chủ nhật

 

 


 

 

 

Thứ 7

 

Phòng Cấp thẻ thư viện

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN

Phòng Đọc thiếu nhi

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN

Phòng Đọc báo, tạp chí

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN

Phòng Đa phương tiện

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN

 

Lầu 1

 

Phòng Mượn sách về nhà

(Vừa đọc tại chỗ)

 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN

Thứ 7

 

Lầu 2

 

Phòng Đọc tổng hợp

Kho báo, tạp chí

 

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN

 

Thứ 7

 

Lầu 3

Phòng Đọc Ngoại văn

Phòng Nghiên cứu, địa chí và hạn chế

Kho Sách luân chuyển

Thứ 2, 3, 4, 5, 6, CN

 Thứ 7

Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật

 

Số lần đọc: 594
Tin liên quan