19.03.2018
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) Kiên Giang, đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 101/118 xã đạt tiêu chí về thu nhập, với mức bình quân từ 36,6 triệu đồng/người/năm trở lên.

Mạnh dạn chuyển đổi gần 100.000ha ruộng sang mô hình luân canh tôm - lúa giúp nhiều xã đạt mức thu nhập cao

Để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, trong những năm qua, tỉnh Kiên Giang đã triển khai, lồng ghép nhiều chương trình, dự án, giúp các địa phương phát triển sản xuất, gồm dự án canh tác lúa thông minh (VnSAT), mô hình tôm - lúa quản lý cộng đồng, cánh đồng lớn sản xuất lúa theo hướng VietGAP gắn với hợp đồng bao tiêu, chương trình hợp tác Heifer (hỗ trợ bò giống cho nông hộ), mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, phát triển kinh tế vườn với các loại cây có giá trị kinh tế như khóm (dứa), hồ tiêu, chuối, dừa...

Đây là những chương trình, dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo mối liên kết “4 nhà”... Điển hình nhất là tỉnh đã mạnh dạn quy hoạch, chuyển đổi gần 100.000ha đất từ độc canh cây lúa và nuôi cá nước ngọt kém hiệu quả sang mô hình luân canh tôm - lúa, giúp nhiều xã ven biển đạt mức thu nhập cao.

Ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: “Kinh tế biển và nuôi trồng thủy sản đã giúp tỉnh giữ vững tốc độ phát triển kinh tế nhiều năm qua. Hiện giá trị sử dụng đất khi nuôi tôm nước lợ đạt mức thu nhập bình quân 200 triệu đồng/ha/năm, vượt xa so với nhiều mô hình sản xuất truyền thống”.

Kiên Giang: 101 xã đạt tiêu chí thu nhập / Đ.T.CHÁNH // nongnghiep.vn. -ngày 09/3/2018

Số lần đọc: 146
Tin liên quan