19.03.2018
Nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên 2018, Tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức “Ngày Thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính” cho các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, đồng loạt tổ chức 04 ngày Thứ bảy tình nguyện (vào các ngày 10/3, 17/3, 24/3 và 31/3).

Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh có nhiều tiểu phẩm tuyên truyền về cải cách hành chính.

Nội dung triển khai, thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện làm thêm giờ ngày Thứ bảy tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ tại các địa phương, đơn vị (tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương, các lĩnh vực); đảm bảo tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ của nhân dân. Tư vấn cho người dân, doanh nghiệp về các thủ tục hành chính, ưu tiên các lĩnh vực có nhiều tồn đọng trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, đơn vị. Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm thủ tục cấp, đổi hộ khẩu; chứng minh nhân dân (thẻ căn cước, hộ chiếu); đăng ký biển số xe mô tô, xe máy điện... Hướng dẫn quy trình, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho đoàn viên, thanh niên và người dân.

 

     Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức vào các ngày thứ hai hàng tuần (bắt đầu từ ngày 12/3/2018) và báo cáo tổng kết vào ngày 02/4/2018 có file hình ảnh đính kèm gửi về Ban Thanh niên Công nhân - Đô thị và Lực lượng vũ trang của Tỉnh Đoàn Kiên Giang.

 

     Tháng Thanh niên 2018, tuổi trẻ Kiên Giang sẽ phấn đấu hoàn thành nhiều mục tiêu thiết thực, cụ thể như: Đoàn cấp huyện và 100% cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền về Tháng Thanh niên, tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2022; 100% Đoàn cấp huyện và tương đương triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động; tổ chức ngày hội tuổi trẻ sáng tạo hoặc diễn đàn sáng tạo trẻ; tham gia các cuộc thi do tỉnh tổ chức; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh niên, ít nhất 03 hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc đô thị văn minh; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn duy trì và thành lập mới mô hình thanh niên làm kinh tế; tư vấn, hướng nghiệp 4.500 đoàn viên, thanh niên; dạy nghề cho 1.200 đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho 4.500 thanh niên; giải quyết việc làm cho 2.500 thanh niên; mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn tiếp nhận giúp đỡ ít nhất 01 thanh, thiếu niên chậm tiến; 100% Đoàn cấp huyện có hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; phối hợp mở 50 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng 15 Tổ hợp tác thanh niên; phát triển 6.500 đoàn viên mới; giới thiệu 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, chăm bồi; phát triển ít nhất 01 tổ chức cơ sở Đoàn, 01 tổ chức Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; 100% các huyện, thị, thành Đoàn đồng loạt tổ chức 04 “Ngày Thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”; 100% Đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức Ngày Đoàn viên; 100% cơ sở Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng...

 

 

Hoàng Thơ (TN-vanphong.kiengiang.gov.vn | 15:42 13/03/2018)
  • Tuổi trẻ Kiên Giang tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính. // 

 

Số lần đọc: 154
Tin liên quan