30.03.2018
Kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 /userfiles/files/55_KH-UBND_signed.pdf <-- nhấp vào để dowload.

Số lần đọc: 572
Tin liên quan