30.03.2018
Theo đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang sẽ thực hiện hỗ trợ thí điểm đào tạo nghề cho 4.000 lao động thuộc hộ nghèo ở các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, gồm: Giang Thành, U Minh Thượng, An Biên và An Minh.

Mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/lao động/khóa học. Các ngành nghề được hỗ trợ đào tạo là nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản, du lịch, cơ khí; các ngành công nghiệp để phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch và nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mỗi lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo nghề một lần theo chính sách này.

Kiên Giang: Thí điểm đào tạo nghề cho 4.000 lao động thuộc hộ nghèo / Đ.T.CHÁNH // http://nongnghiep.vn. -ngày 27/3/2018

Số lần đọc: 182
Tin liên quan