07.04.2018
Chiều 4.4, làm việc với Báo Lao Động, ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã nêu một số quan điểm về việc Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra hoạt động của địa phương này trên 3 lĩnh vực gồm quản lý đất đai, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường (giai đoạn 2011-2017).

Ông Hồng cho rằng, hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ đối với tỉnh Kiên Giang lần này là thực hiện theo nhiệm vụ thanh tra định kỳ, chứ không phải phát hiện dấu hiệu sai phạm nên mới thanh tra. Theo ông Hồng, việc Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra lần này đối với tỉnh cũng là một điều tốt để khi phát hiện sai sót thì tỉnh kịp thời chấn chỉnh, khắc phục để giúp hoạt động điều hành kinh tế, xã hội của địa phương được tốt hơn. Trong 3 lĩnh vực trên thì hiện nay, vấn đề đáng phải quan tâm nhất của địa phương là lĩnh vực đất đai.

Chủ tịch tỉnh Kiên Giang nói về Quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ / T.TUẤN - L.TÙNG // laodong.vn. -ngày 05/4/2018

Số lần đọc: 153
Tin liên quan