07.04.2018
Những năm qua, tỉnh Kiên Giang đã triển khai chính sách hỗ trợ thực hiện mô hình “nhân giống lúa cấp xác nhận tại nông hộ”, qua đó đã giúp người dân nâng cao nhận thức và có nguồn lúa giống đảm bảo chất lượng để sản xuất.

Không còn nguồn hỗ trợ, mỗi vụ nông dân Kiên Giang mất cả chục ngàn tấn lúa giống cấp xác nhận phục vụ sản xuất

Hai đơn vị được Sở NN-PTNT giao nhiệm vụ thực hiện chương trình này là Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp tỉnh.

ThS Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang cho biết, trong năm 2017, đơn vị đã triển khai mô hình nhân giống lúa cấp xác nhận tại nông hộ được 405ha/2 vụ. Riêng vụ ĐX 2017 - 2018, thực hiện được 195ha, lượng lúa giống nông dân đã sản xuất ra 789 tấn. Theo khảo sát, có khoảng 80% sản lượng (tương đương 631 tấn) được nông dân sử dụng để làm giống cho vụ sau và trao đổi với các hộ trong vùng, với giá khoảng 8.000 đồng/kg (chỉ bằng 2/3 so với giá thị trường), giúp nông dân tiết kiệm được hơn 3,1 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ nông dân Kiên Giang sử dụng giống lúa cấp xác nhận trong vụ vừa qua đã tăng lên khá cao, chiếm 58,3% diện tích gieo sạ toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Trung Tiền, Giám đốc Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang cho biết, mạng lưới nhân giống lúa cấp xác nhận hiện có khoảng 2.000ha, nếu được tỉnh hỗ trợ có thể triển khai đến các nông hộ.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2018 đến nay tỉnh đã cắt nguồn kinh phí hỗ trợ này.

Kiên Giang: Cắt hỗ trợ, nông dân "mất" cả ngàn tấn lúa giống / Đ.T.CHÁNH // http://nongnghiep.vn. -ngày 04/4/2018
Số lần đọc: 185
Tin liên quan