26.04.2018
Sáng ngày 9/4/2018, Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh Kiên Giang triển khai cuộc họp thẩm định 19 tiêu chí của 6 xã, gồm: Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Thắng (huyện Gò Quao), Mong Thọ A, Vĩnh Hòa Hiệp (huyện Châu Thành), Hòa Điền và Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương).

Sau khi bỏ phiếu, Hội đồng thống nhất công nhận 6 xã, gồm: Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Thắng, Mong Thọ A, Vĩnh Hòa Hiệp, Hòa Điền và Hòn Nghệ đạt 19/19 tiêu chí NTM. Đến nay, các xã đều có quy hoạch và thực hiện tốt quy hoạch, đường giao thông từ huyện về trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện (ngoại trừ xã đảo Hòn Nghệ, đi bằng tàu), đất nông nghiệp được tới tiêu chủ động bằng cơ giới đạt từ 96% diện tích trở lên; cống, đập được kiên cố hóa, hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu dân sinh và phòng chống thiên tai tại chỗ…

Các xã đều có hợp tác xã hoạt động đúng luật (Luật HTX năm 2012), làm ăn có hiệu quả và có hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra nông sản cho nông dân. Thu nhập bình quân đầu người của các xã đạt từ 37 – 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn từ 1,35 – 3,56%. Riêng Hòn Nghệ, thu nhập bình quân đạt 42,02 triệu đồng/người/năm.

Ông Mai Văn Huỳnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh yêu cầu các địa phương không chạy theo thành tích, tiêu chí nào còn yếu thì phải có lộ trình hoàn thiện và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện. Đã là xã NTM thì dân chủ cơ sở phải được thực thi có hiệu quả, sản xuất phát triển, thu nhập người dân được nâng cao, an ninh được đảm bảo và không có tệ nạn xã hội.

Năm 2018, tỉnh phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã lên 51/118 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 43,2%. Các xã còn lại nâng lên ít nhất 1 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 – 1,5%, xã đặc biệt khó khăn 2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,6 triệu đồng/năm. Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư cho 3 huyện: Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, Gò Quao để tiến tới huyện đạt chuẩn NTM trong thời gian tới.

Kiên Giang: Thêm 6 xã cán đích nông thôn mới / Theo Báo Tài nguyên Môi trường. -ngày 26/4/2018

 

Số lần đọc: 157
Tin liên quan