27.04.2018
Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2020 có tỷ lệ lao động qua đào tạo là 67%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%; đào tạo và thu hút 30 tiến sĩ, 500 thạc sĩ, trong đó đào tạo sau đại học ở nước ngoài 45 thạc sĩ và năm tiến sĩ, tập trung vào nhóm ngành nghề phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, chính sách công, quản lý kinh tế, giáo dục, y tế… Toàn tỉnh đào tạo hơn 42 nghìn người trình độ đại học trở lên, tổ chức giáo dục nghề nghiệp cho khoảng 128 nghìn lao động, tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm đạt 80%.

Học viên Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang thực hành kỹ thuật cơ khí. Ảnh: LÊ HUY HẢI

Tỉnh cũng đặt ra mục tiêu thu hút 10 chuyên gia giỏi ở những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; 100 bác sĩ chính quy; 80 bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng; hỗ trợ 100 sinh viên hai năm cuối ngành y; hỗ trợ thí điểm khóa đào tạo nghề cho 4.000 lao động thuộc hộ nghèo ở bốn huyện: Giang Thành, U Minh Thượng, An Minh và An Biên. Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 1.109 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 16 tỷ đồng và địa phương 1.093 tỷ đồng.

Ðể hoàn thành mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, Kiên Giang tập trung nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực; làm tốt công tác tư vấn, bố trí việc làm cho người lao động đã qua đào tạo; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị; đổi mới chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài.

★ Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lãng phí trong các lĩnh vực, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2018, tỉnh Hải Dương đã tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên; phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được giao các khoản kinh phí chi hội nghị, tọa đàm, tổ chức lễ hội sử dụng ngân sách, lễ kỷ niệm… Ngoài ra, tỉnh đã cắt giảm tất cả các khoản kinh phí chi thường xuyên chưa thật sự cần thiết, không hiệu quả; dừng triển khai và hủy dự toán các khoản chi thường xuyên mà đến ngày 30-6-2018 chưa được phân bổ; các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán năm 2018 mà đến ngày 30-6-2018 các cơ quan, đơn vị chưa triển khai thực hiện… Tỉnh hạn chế bổ sung kinh phí ngoài dự toán được cấp có thẩm quyền giao, tăng cường quản lý, kiểm soát chi, loại bỏ các khoản chi không hợp lý, sai chính sách chế độ ra khỏi quyết toán ngân sách, không sử dụng kinh phí nhà nước làm quà biếu, quà tặng dưới mọi hình thức. Tỉnh không phê duyệt các đề tài khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu khả thi; thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý kinh phí chi thường xuyên sang phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, khoán chi đầu ra. Tiếp tục rà soát các chương trình, dự án trong tất cả các lĩnh vực…

Ðối với quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, Hải Dương triển khai các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các khâu của quá trình đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, chỉ triển khai dự án khi bố trí đủ vốn; cắt giảm tất cả các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, thu hồi các dự án đã được cấp phép nhưng không triển khai; nâng cao chất lượng việc khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công các dự án; xử lý các công trình dự án kéo dài nhiều năm. Tỉnh cũng cắt giảm tất cả việc tổ chức động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Ðồng thời tập trung sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, biên chế trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công khai minh bạch trong hoạt động công vụ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2018, tỉnh phấn đấu tinh giản 2,5% biên chế đối với các sở, ban, ngành; giảm 7% đối với các chi cục và tương đương thuộc sở; giảm tất cả công chức dự bị thuộc cấp huyện; thực hiện tuyển dụng theo nguyên tắc chỉ tuyển dụng công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và không quá 50% số biên chế cán bộ đã về hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Ðể thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các vi phạm, Hải Dương tập trung phát huy vai trò giám sát của MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể, thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh giám sát đầu tư cộng đồng, đề cao vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định…

Kiên Giang coi trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực / PV và TTXVN // nhandan.com.vn. -ngày 27/4/2018

 
 
Số lần đọc: 203
Tin liên quan