15.05.2018
Ngày 27/4/2018, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 555/UBND-KTCN về việc tăng cường triển khai thực hiện Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất.

Theo đó, để thực hiện hoàn thành mục tiêu có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm ký cam kết không bơm, chích tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất, mục tiêu đến hết năm 2018 chấm dứt cơ bản tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu. UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 97/KH-BCĐ ngày 31/5/2017 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra tạp chất của các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp.

 

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm và nguy cơ, tác hại của việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất. Cách thức nhận biết sản phẩm tôm có tạp chất và tố giác đến các cơ quan chức năng đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về tạp chất. Tiếp tục thống kê và ký cam kết không bơm chích tạp chất với mọi hình thức đối với các cơ sở nuôi tôm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản tiêu thụ nội địa trên địa bàn tỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh đăng tải các bản tin về tình hình bơm chích tạp chất vào tôm và công khai tên, địa chỉ, kết quả xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về tạp chất.
 
     Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Công an tỉnh phối hợp tổ chức đoàn thanh, kiểm tra liên ngành xử lý hành vi vi phạm tạp chất theo quy định pháp luật. Tiếp nhận thông tin tố giác hành vi vi phạm qua đường dây nóng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, xử lý các hành vi vi phạm về tạp chất. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình tiếp tay, bao che cho hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và mua, bán tôm có chứa tạp chất hoặc có hành vi cản trở, can thiệp hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này.
 
     Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo đài phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm thủy sản, nguy cơ tác hại của việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất; tăng cường đưa các tin, bài về kết quả bắt giữ, xử lý của các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh.
 
     UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và hệ thống chính quyền cơ sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 2419/QĐ-TTg, ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ đến các hộ nuôi tôm và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu mua, vận chuyển, sơ chế, chế biến tôm. Phối hợp với Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và mua, bán tôm có chứa tạp chất trên địa bàn. Tiếp tục duy trì tốt công tác tiếp nhận thông tin tố giác hành vi vi phạm về tạp chất qua đường dây nóng. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý, cố tình tiếp tay, bao che cho hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và mua, bán tôm có chứa tạp chất hoặc có hành vi cản trở, can thiệp hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này theo quy định của pháp luật.
 
Tăng cường kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất.  / T. Long // stttt.kiengiang.gov.vn. -ngày 15/5/2018
Số lần đọc: 129
Tin liên quan