18.05.2018
Sáng 15/3, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND huyện Giồng Riềng tổ chức lễ công nhận xã Ngọc Thành đạt chuẩn NTM năm 2017.

Đồng thời, huyện Giồng Riềng cũng quyết định công nhận xã đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2016- 2017.

 

Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch UBMTQVN tỉnh Kiên Giang trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo xã Ngọc Thành

Ngọc Thành là xã thuần nông, cách trung tâm huyện Giồng Riềng 7 km, toàn xã có 1.968 ha đất nông nghiệp trên tổng số 2.479 ha đất tự nhiện.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Mã Ru Y, Chủ tịch UBND xã Ngọc Thành cho biết, trước khi bắt tay xây dựng NTM (năm 2012), cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: điện, đường, trường học, trạm y tế… của xã còn rất yếu kém, thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia của đoàn thể và toàn thể nhân dân, xã đạt đạt được nhiều kết quả trong xây dựng NTM và thành quả đó hôm nay đã đơm hoa, kết trái.

Sau 5 năm, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của xã đạt gần 60 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ cộng đồng trên 10 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ 2,7 tỷ đồng và vốn xã hội hóa 4,5 tỷ đồng. Toàn xã có 7 hợp tác xã, 73 tổ hợp tác, xây dựng 5 cánh đồng sản xuất quy mô lớn với tổng diện tích 1.860 ha, bơm tưới tập thể, cơ giới hóa sản xuất trong nông nghiệp đạt tỷ lệ cao (trên 95%). Qua đó, đã giúp nâng cao thu nhập bình quân đầu người, đạt gần 41 triệu đồng/người/năm (năm 2017), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,66% (còn 80/2.161 hộ).

Xác định xây dựng NTM là nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian tới, xã tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, với phương châm dựa vào nội lực là chính, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo và vươn lên của nhân dân trong xã, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn…

Ngọc Thành đạt chuẩn nông thôn mới / Đ.T.CHÁNH // nongnghiep.vn
Số lần đọc: 164
Tin liên quan