25.05.2018
Ông Đỗ Minh Nhựt, PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, Hội đồng Thẩm định và công nhận xã nông thôn mới (NTM) của tỉnh vừa tiến hành họp xét, công nhận 3 xã gồm Mỹ Thuận (Hòn Đất), Bình Minh, Vĩnh Bình Nam (Vĩnh Thuận) đạt chuẩn NTM.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Kiên Giang đã có 40/118 xã về đích NTM.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng tỉnh Kiên Giang, 3 xã Mỹ Thuận, Bình Minh, Vĩnh Bình Nam đều đạt 19/19 tiêu chí NTM. Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần huy động, tổng hợp, lồng ghép các nguồn lực để ngày càng hoàn thiện hạ tầng nông thôn.

Các xã thực hiện quyết liệt và có lộ trình để nâng chat các tiêu chí NTM như an ninh trật tự, nhà ở dân cư, môi trường, đường giao thông, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch… Về phát triển kinh tế, cần chú trọng các mô hình kinh tế phù hợp, đạt hiệu quả cao, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Kiên Giang: 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới / Đ.T.CHÁNH // http://nongnghiep.vn. -ngày 23/5/2018
Số lần đọc: 193
Tin liên quan