11.06.2018
Kiên Giang là tỉnh ven biển ĐBSCL, có điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng, thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, đảo, nhất là NTTS.

Ông Phạm Vũ Hồng (bìa trái) thăm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong hồ nổi tại huyện An Biên, Kiên Giang

Trong những năm qua, phát huy thế mạnh của mình, diện tích NTTS của tỉnh liên tục tăng, từ 159.000ha (năm 2014) lên 240.000ha (năm 2017), với các đối tượng nuôi chủ lực là tôm nước lợ, cá lồng bè đều có tốc độ tăng trưởng khá cao về sản lượng trong giai đoạn 2014-2017. Cụ thể, tôm nuôi tăng trưởng trung bình 10,4%/năm, cá lồng bè 40%/năm, nhuyễn thể 22%/năm... Năm 2017, sản lượng NTTS của tỉnh đạt 217.041 tấn, xếp thứ 6/63 tỉnh thành, giá trị đạt gần 12.735 tỷ đồng.

Kiên Giang định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tiến tới xây dựng ngành thủy sản thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, theo hướng hiện đại, có hiệu quả kinh tế cao. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2020, sản lượng NTTS đạt 265.500 tấn và đến năm 2030 đạt từ 320.000 - 340.000 tấn. Trong đó, tập trung phát triển nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao, nuôi 2 - 3 giai đoạn, nuôi trong nhà có mái che, nhà màng, kiểm soát tốt môi trường và dịch bệnh...

Xây dựng thủy sản thành ngành sản xuất hàng hóa lớn / Theo Đ.T.Chánh/Báo Nông nghiệp Việt Nam. -ngày 24/5/2018

Số lần đọc: 173
Tin liên quan