02.07.2018
Thi hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức lễ giao nhận trẻ Lê Minh Lượng, cư trú tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang làm con nuôi ông Oriol Bosch Bausa và bà Nuria Santacana Saldaña, quốc tịch Tây Ban Nha, cư trú tại Tây Ban Nha.
SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC LỄ GIAO NHẬN CON NUÔI.
Thi hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức lễ giao nhận trẻ Lê Minh Lượng, cư trú tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang làm con nuôi ông Oriol Bosch Bausa và bà Nuria Santacana Saldaña, quốc tịch Tây Ban Nha, cư trú tại Tây Ban Nha.
 
     Thủ tục giao nhận con nuôi được tiến hành theo đúng quy định pháp luật. Tham dự buổi lễ gồm có: đại diện Sở Tư pháp - ông Lâm Minh Công - Giám đốc Sở Tư pháp; bên giao - ông Phan Đình Sáu - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang và bên nhận là cha và mẹ nuôi của cháu Lê Minh Lượng./.
Sở Tư pháp tổ chức lễ giao nhận con nuôi / theo Phương Linh // Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang. - ngày 17/5/2018
Số lần đọc: 162
Tin liên quan