05.07.2018

Thực hiện Công văn số 443/SVHTT – VP, ngày 29 tháng 05 năm 2018 của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương cho Thư viện tỉnh mở cửa phục vụ người sử dụng thư viện từ chủ nhật đến thứ năm hàng tuần, theo giờ hành chính.

Nay Thư viện tỉnh Kiên Giang thông báo thời gian mở của phục vụ bạn đọc, cụ thể như sau:

  • Bộ phận phục vụ bạn đọc: Làm việc từ chủ nhật đến thứ năm

Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ             

Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ

  • Bộ phận hành chính và bộ phận nghiệp vụ: Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu

Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ             

Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ

Trân trọng thông báo!

 

Số lần đọc: 280
Tin liên quan