05.07.2018
Ngày 1.7, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết từ nay đến 2021, tỉnh này sẽ giảm tối thiểu 100 đơn vị đầu mối, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, hạn chế tối đa sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó sẽ giảm 3.318 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo tự chủ tài chính. Đến năm 2025 tỉnh tiếp tục giảm tối thiểu 90 đơn vị công lập và 2.986 biên chế sự nghiệp.

Kiên Giang: Tinh giảm hơn 3.300 biên chế / theo Anh Phương // báo Thanh niên. – ngày 3/7/2018

 

Số lần đọc: 146
Tin liên quan