17.07.2018
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Kiên Giang đã tinh giản 184 biên chế, trong đó khối đảng và đoàn thể 11 biên chế, khối nhà nước 173 biên chế. Tỉnh đang triển khai thực hiện các đề án: Tổ chức lại bộ máy ngành y tế; sáp nhập Trường cao đẳng Cộng đồng và Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành Trường cao đẳng Kiên Giang; sắp xếp lại các ban quản lý dự án, từ tám ban còn ba ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương cũng đang xây dựng đề án, kế hoạch sắp xếp tổ chức ở cấp mình.

Cấp tỉnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy của từng sở, ban, ngành theo hướng sáp nhập các phòng chuyên môn có quy mô nhỏ, dưới năm biên chế, nhiệm vụ ít hoặc phân tán; giảm tổ chức trung gian làm cồng kềnh bộ máy; chuyển các chi cục, ban có quy mô từ 17 biên chế trở xuống thành phòng, ban chuyên môn trực thuộc sở, ngành.

Cấp huyện sắp xếp các phòng chuyên môn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả như giải thể phòng y tế, phòng dân tộc và bố trí chuyên viên làm công tác quản lý nhà nước về y tế, dân tộc tại Văn phòng HÐND và UBND cấp huyện; sáp nhập các phòng có nhiệm vụ, chức năng, chuyên môn hoạt động tương đồng.

Hiện nay, tỉnh cơ bản hoàn thành đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các địa phương đã sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố.

* Hải Dương phát triển các loại hình du lịch

Tỉnh Hải Dương có nhiều loại hình du lịch, trong đó du lịch văn hóa tâm linh là điểm mạnh của địa phương, với Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, các đền thờ Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Khúc Thừa Dụ… cùng nhiều di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh khác. Bên cạnh đó, tỉnh còn có điểm du lịch sinh thái Ðảo cò Chi Lăng Nam (được công nhận là Di tích quốc gia), Khu du lịch sinh thái Sông Hương-Thanh Hà. Tỉnh đang đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch làng nghề. Hải Dương hiện có 66 làng nghề, trong đó nhiều làng nghề đã nổi tiếng như: Gốm Chu Ðậu, gỗ mỹ nghệ Ðông Giao, vàng bạc Châu Khê…

Sáu tháng đầu năm 2018, Hải Dương đón hơn 1,8 triệu lượt du khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 710 nghìn lượt, tăng 12,6%. Doanh thu du lịch trong sáu tháng qua ước đạt 910 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2018, ngành du lịch Hải Dương đặt mục tiêu đón hơn 3,9 triệu lượt du khách; trong đó khách lưu trú đạt 1,4 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.800 tỷ đồng. Ðể tăng sức hấp dẫn đối với du khách, thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn, tổ chức công bố quy hoạch du lịch sinh thái Sông Hương, huyện Thanh Hà, tổ chức chương trình kết nối tuyến du lịch Hà Nội - Hưng Yên - Ðảo cò (Thanh Miện); tổ chức khảo sát, xây dựng, kết nối sản phẩm du lịch liên vùng với các tỉnh, thành phố lân cận. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phát huy giá trị của các khu di tích quốc gia đặc biệt và các địa điểm du lịch khác.

Du khách tham quan điểm du lịch sinh thái Ðảo cò Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Ảnh: MỸ HÀ

Kiên Giang kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế / PV và TTXVN // nhandan.com.vn. -ngày 17/7/2018

 

 
Số lần đọc: 130
Tin liên quan