16.08.2018
VH- Sáng qua 9.8, Ban soạn thảo Dự án Luật Thư viện đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất tại Hà Nội do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Phó Trưởng Ban soạn thảo Dự thảo Luật Thư viện chủ trì.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì phiên họp

Theo kế hoạch, việc xây dựng Luật Thư viện phải đáp yêu cầu phát triển của ngành thư viện nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại sau 16 năm thi hành Pháp lệnh thư viện; tạo cơ sở pháp lý vững chắc để ngành thư viện phát triển trong tình hình mới.

Ngoài những nguyên tắc chung được quy định, Luật Thư viện được xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp thư viện, phát huy đầy đủ các chức năng của mạng lưới thư viện trong việc cung cấp thông tin và tri thức cho người sử dụng; bảo vệ quyền và lợi ích hưởng thụ văn hóa cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao trình độ văn minh xã hội và nâng cao tố chất khoa học và văn hóa cho nhân dân, truyền bá văn minh nhân loại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại buổi họp này, các ý kiến đều đánh giá cao việc xây dựng và trình Chính phủ xem xét Dự thảo Luật Thư viện. Nếu được thông qua, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, có ý nghĩa chiến lược thúc đẩy hoạt động thư viện Việt Nam phát triển. Đồng thời, các ý kiến nhấn mạnh vào việc cần thiết phải có thư viện số. Tuy nhiên, việc xây dựng, cung cấp dịch vụ thư viện số phải được nghiên cứu kỹ càng hơn, phải tuân thủ Luật An ninh mạng, các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, các ý kiến đưa ra đều rất cụ thể và chi tiết. Các ý kiến sẽ được tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý sớm nhằm hoàn thành Dự thảo Luật Thư viện theo đúng quy định pháp luật để trình Chính phủ.

Ban soạn thảo dự thảo Luật Thư viện họp phiên thứ nhất / MẠNH TRUNG // baovanhoa.vn. -ngày 10/8/2018

Thanh Thủy sưu tầm

Số lần đọc: 288
Tin liên quan