12.09.2018
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường Mỹ Đức, thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Toàn cảnh thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, nay là thành phố Hà Tiên

Ảnh: kiengiang.gov

Tại phiên họp thứ 27 chiều nay, 11.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên được thành lập trên cơ sở toàn bộ 16,96 km2 diện tích tự nhiên và 9.108 người của xã Mỹ Đức.
Thành phố Hà Tiên được thành lập trên cơ sở toàn bộ 100,49 km2 diện tích tự nhiên và 81.576 người của thị xã Hà Tiên.
Ông Tân cho hay, việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định.
Còn thành phố Hà Tiên dự kiến thành lập đã bảo đảm đạt 5/5 tiêu chuẩn theo quy định tại điều 5 Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sau khi thành lập, thành phố Hà Tiên có 100,49 km2 diện tích tự nhiên và 81.576 người; có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: Tô Châu, Đông Hồ, Bình San, Pháo Đài, Mỹ Đức, và các xã Thuận Yên, Tiên Hải.
Tỉnh Kiên Giang có hơn 6.300 km2 diện tích tự nhiên và hơn 1,76 triệu người; có 15 đơn vị hành chính cấp huyện.
Theo cáo cáo thẩm tra đề án do ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trình bày tại phiên họp, việc thành lập xã Mỹ Đức và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang là cần thiết, phù hợp quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa cao, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội điều khoản chuyển tiếp để các cơ quan, tổ chức và địa phương có thời gian cho công tác chuẩn bị, kiện toàn tổ chức, thay đổi tên gọi, con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập.
Theo đó, kể từ 1.11.2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh xã Mỹ Đức và thị xã Hà Tiên phải hoàn thành việc đổi tên và hoạt động theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ông Định cho biết, qua lấy phiếu biểu quyết của các thành viên của Ủy ban Pháp luật, có 38/42 thành viên (chiếm 90,5%) tán thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang; có 4/42 thành viên (chiếm 9,5%) chưa liên hệ được để xác nhận ý kiến.
Tại phiên họp, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với 100% số phiếu tán thành.
Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang / Lê Hiệp // thanhnien.vn. -ngày 11/9/2018

 

Số lần đọc: 130
Tin liên quan