16.01.2019

Nhằm giúp người lao động, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Kỷ Hợi 2019 đầm ấm, tỉnh Kiên Giang đã có chương trình hỗ trợ quà Tết cho 18.252 hộ nghèo, với mức 500.000 đồng/hộ, tổng số tiền 9,126 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, nhà hảo tâm, doanh nghiệp.

Đối với những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao như: Giang Thành, An Minh, An Biên và U Minh Thượng, tỉnh hỗ trợ 500.000 đồng/hộ; 3 huyện Kiên Lương, Phú Quốc, Kiên Hải và 2 thành phố Rạch Giá, Hà Tiên tự vận động hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo.

Tỉnh đề nghị các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo đảm bảo đồng bộ, đúng đối tượng, đạt hiệu quả, không để lọt sót, tránh chồng chéo, trùng lắp và thực hiện công khai, minh bạch trong vận động các nguồn lực.

Kiên Giang: Hỗ trợ quà Tết cho gần 19 nghìn hộ nghèo / theo T.T // báo Đại đoàn kết. – ngayg 14/1/2019

 

Số lần đọc: 227
Tin liên quan