20.02.2019
Trong 2 năm (2019 - 2020), tỉnh Kiên Giang tập trung nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nhằm nâng lên chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết, đến năm 2020 phấn đấu huyện Tân Hiệp (đã đạt huyện nông thôn mới) có 1 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, 4 huyện đăng ký đạt nông thôn mới là Vĩnh Thuận, Gò Quao, Giồng Riềng, Kiên Lương và mỗi huyện trong tỉnh có 1 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đến cuối năm 2020, có thêm ít nhất 2 huyện và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng lên ít nhất là 3 huyện và 61 xã toàn tỉnh; thu nhập bình quân 50 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1 - 1,5%/năm.

 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình, tổng nguồn vốn dự kiến huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020 hơn 3.358 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, lồng ghép các chương trình dự án, vốn tín dụng, doanh nghiệp, xã hội hóa,… Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; giữ vững an ninh quốc phòng vững mạnh.

 

Để đạt mục tiêu, kế hoạch này, tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn về hệ thống điện an toàn, đường giao thông, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống thông tin và truyền thông, trạm y tế, trạm cấp nước sạch, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, vừa phục vụ đời sống nhân dân.

 

Cùng với đó, tỉnh gắn chặt việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và 3 chương trình trọng tâm, trọng điểm là giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm, khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nông nghiệp sạch và xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Tiến sĩ Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang nhấn mạnh: Tỉnh tập trung triển khai đầu tư cho các mô hình chủ lực phù hợp với điều kiện địa phương, ứng phó với biến đổi khí hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, có tính nhân rộng, đồng thời gắn với chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nông dân sản xuất an toàn, bền vững, nâng cao thu nhập.

 

Tỉnh đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả việc duy trì, nâng lên chất lượng các xã đã công nhận đạt chuẩn trở thành xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tạo lập và phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao vùng nông thôn, xây dựng môi trường sống văn hóa, văn minh.

 

Đến nay, tỉnh Kiên Giang có 51/118 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 hơn 7.524 tỷ đồng; thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2018 gần 43 triệu đồng/người; hơn 94% dân số khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và 99% sử dụng điện an toàn. Diện mạo vùng nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cải thiện, nâng lên đáng kể, từng bước giảm dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn./.

Kiên Giang: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới / Lê Huy Hải // kiengiang.gov.vn. -ngày 12/02/2019

Số lần đọc: 158
Tin liên quan