21.02.2019
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đến nay huyện đảo Phú Quốc có 299 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với tổng diện tích 10.578 ha.

Theo đó, 258 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, với tổng diện tích 8.893 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 270.304 tỷ đồng, còn 41 dự án đang hoàn thiện thủ tục. Hiện nay, có 46 dự án đã đi vào hoạt động với diện tích 1.200 ha, tổng vốn đầu tư 13.472 tỷ đồng, 41 dự án đang triển khai xây dựng, diện tích 3.246 ha, tổng vốn đầu tư 101.343 tỷ đồng, trong số này có 6 dự án đã hoạt động một phần, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Ngoài ra, đến nay trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc có 31 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 293 triệu USD.


Thu hút đầu tư ở Phú Quốc phần lớn tập trung vào lĩnh vực du lịch, phát triển kinh tế biển. Mặc dù dự án trên đảo được cấp chủ trương đầu tư nhiều nhưng số dự án triển khai thực hiện còn ít và chậm. Nguyên nhân công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, bố trí tái định cư của các dự án mất rất nhiều thời gian; tranh chấp, khiếu kiện dẫn đến công tác bàn giao đất ngoài thực địa gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; phối hợp giữa nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước chưa đồng bộ nên một số dự án bị người dân lấn chiếm, tái chiếm gây khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch,… Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung ương hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của những công trình hạ tầng trọng điểm, chậm hoàn thành so với kế hoạch.


Huyện đảo Phú Quốc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các dự án theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hoàn thành để đưa vào hoạt động, khai thác hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể là tập trung vốn đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành những công trình hạ tầng trọng điểm; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng; quyết liệt xử lý vướng mắc việc tranh chấp, bồi thường, giải tỏa, tái định cư và hỗ trợ cho người dân để có “đất sạch” cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Đến nay, Phú Quốc đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hơn 10.897 hộ dân, với số tiền trên 6.121 tỷ đồng./.

Kiên Giang: Phú Quốc thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội / Lê Huy Hải // kiengiang.gov.vn. -ngày 31/01/2019

Số lần đọc: 160
Tin liên quan