27.02.2019
 
- Thư viện tỉnh Kiên Giang tạm ngưng phục vụ 1 ngày,  Chủ Nhật ngày 03/3/2019 .
 
- Lý do: Tổng vệ sinh, sắp xếp lại tài liệu và khử trùng mối mọt các kho sách.
 
Trân trọng thông báo !

 

Số lần đọc: 52
Tin liên quan