28.02.2019

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra, đến nay huyện (Vĩnh Thuận) đã công nhận đạt chuẩn NTM 4/7 xã, đạt 57% so với kế hoạch. 2/7 xã đã đạt 19/19 tiêu chí đang chờ công nhận gồm các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận và huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM.

Tuyến QL63 trước khu vực hành chính huyện Vĩnh Thuận được trải nhựa rộng thông thoáng

Từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, đến nay huyện Vĩnh Thuận có nhiều khởi sắc. Trước đây đường giao thông nông thôn (GTNT) mới chỉ đảm bảo cho người dân đi lại trong hai mùa mưa nắng thì nay các tuyến đường liên huyện, liên xã đến ấp đều lưu thông dễ dàng. Giao thông thông suốt, bà con vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Từ năm 2016 đến hết năm 2018 đã đầu tư làm mới và nâng cấp 67 công trình cầu và đường GTNT với tổng vốn 162 tỷ 117 triệu đồng.

Đầu tư 66 công trình kênh thủy lợi nội đồng, chiều dài hơn 193km, 38 cống điều tiết nước, 01 trạm bơm cho HTXNN và xây dựng hệ thống đê bao ven sông Cái Lớn từ giáp ranh xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng về đến Vàm Chắc Băng, sông Cái Chanh, xã Phong Đông đến xã Vĩnh Phong với tổng chiều dài 23,4km, tổng nguồn vốn 119 tỷ 443 triệu đồng.

Tuyến lộ NTM xã Tân Thuận được nhựa hóa đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân

Để tạo điều kiện cho nhân dân sử dụng điện lưới quốc gia an toàn, huyện đã xây dựng mới giai đoạn 2016-2018 được 36,9km đường dây trung và hạ thế với số tiền trên 8 tỷ 500 triệu đồng. Xây mới 92 phòng học với 48 tỷ 771 triệu đồng. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 7 nhà văn hóa xã, 50 nhà văn hóa ấp. Dịch vụ Bưu chính viễn thông luôn đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Nhà ở dân cư nông thôn được xây dung, sửa chữa, đến nay huyện hỗ trợ xóa 310 căn nhà tạm, dột nát với 9 tỷ 300 triệu đồng.

Nông nghiệp là một trong những thế mạnh của huyện, do đó huyện xác định các vùng SX theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bố trí hợp lý các loại cây trồng vật nuôi phù hợp từng vùng, đồng thời tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân tiếp thu học tập kinh nghiệm trong phát triển kinh tế. Hiện đã thực hiện được 3 cánh đồng mẫu lớn, nuôi tôm – lúa cộng đồng, nuôi cua thương phẩm, tôm càng xanh xen tôm sú, trồng hoa màu…. Huyện có 110 Tổ hợp tác SX nông nghiệp, 11 HTX.

Các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, trong đó việc hỗ trợ vay vốn gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cấp thẻ BHYT… đã giúp kéo giảm được hộ nghèo, cận nghèo, hạn chế các hộ tái nghèo, đến nay giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,4% xuống còn 4,8% (giai đoạn 2016-2018).


Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm kịp thời, đến nay toàn huyện có 7/7 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 86%. Công tác VSATTP thực hiện thường xuyên; vệ sinh môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, đã cho hộ dân vay vốn xây dựng nhà vệ sinh và khoan giếng nước cho 1.343 hộ với kinh phí 15 tỷ 739 triệu đồng, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Công tác phát triển giáo dục ngày được nâng lên về số lượng và chất lượng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao các xã, ấp, khu phố đáp ứng nhu cầu về tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa”, góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo đời sống KT-XH, giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, ANQP.

Hiện huyện đã thực hiện 6/9 tiêu chí huyện NTM. Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 là về giao thông; y tế, văn hóa, giáo dục; SX; môi trường. Để sớm đạt huyện NTM theo kế hoạch đề ra, mục tiêu chung của huyện giai đoạn 2018-2020 là có 7/7 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, huyện trở thành huyện NTM.

Vĩnh Thuận khởi sắc sau 3 năm xây dựng NTM / theo Thanh Hằng // báo Nông nghiệp Việt Nam. – ngày 26/02/2019

Số lần đọc: 198
Tin liên quan