12.03.2019

Ngày 6/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện Gò Quao lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh Kiên Giang.

Đại hội MTTQ huyện Gò Quao, đơn vị đầu tiên của tỉnh Kiên Giang.

Nhìn chung nhiệm kỳ qua, các cấp mặt trận của huyện Gò Quao đã thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần quan trọng trong việc cụ thể hoá, tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết, chính sách pháp luật nhà nước. 

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, phát động như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trao chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiệu quả phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng được nâng lên, công tác vận động đồng bào dân tộc, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiếp tục được phát huy, khối đại đoàn kết được tăng cường… 

Những việc làm của các cấp MTTQ huyện Gò Quao được thể hiện ở những con số cụ thể như, về công tác tập hợp đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế như thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, các mô hình liên kết sản xuất…Đến nay toàn huyện có 33 HTX, 372 tổ hợp tác và 77 tổ chức kinh tế tập thể khác thu hút trên 9.465 hộ dân nông nghiệp tham gia. 

Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục đón nhận sự hưởng ứng tích cực của người dân trong và ngoài địa phương, qua đó 5 năm qua đã vận động cất mới trên 400 căn, sửa chữa 180 căn nhà đại đoàn kết, vận động xây dựng 73 cây cầu nông thôn, tặng quà, trao học bổng tổng trị giá trên 34 tỷ đồng.

Với những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ tới 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Quao đã đề ra mục tiêu, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp để xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh…

Đại hội đã thống nhất hiệp thương 49 uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, bà Phạm Thị Hoà được thống nhất cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của tỉnh Kiên Giang / theo Quốc Trung // báo Đại đoàn kết. – ngày 7/3/2019

Số lần đọc: 136
Tin liên quan