22.03.2019

Những năm qua, tỉnh Kiên Giang đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng vận tải thủy, nhất là các tuyến từ bờ ra đảo, bảo đảm nhu cầu phát triển biển, đảo.

Toàn tỉnh có 173 tuyến vận tải với 5.802 phương tiện vận chuyển khách và hàng hóa; trong đó, đường bộ 122 tuyến, đường thủy nội địa 45 tuyến, đường biển sáu tuyến. Sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa hằng năm bình quân tăng từ 9 đến 11%.

Phương tiện vận tải đường thủy chở khách và hàng hóa từ TP Rạch Giá đến đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đúng quy hoạch, đúng tiến độ. UBND tỉnh phối hợp Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện dự án tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi qua địa bàn tỉnh. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án này đạt khoảng 55%; công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành toàn bộ 27 km. Các tuyến đường tỉnh có tổng kinh phí xác định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn khoảng 2.504 tỷ đồng; đã triển khai đầu tư xây dựng 37 trong số 236 km đường và 725 trong số 4.404 m cầu. Hệ thống đường huyện, thành phố đã triển khai đầu tư xây dựng 53 trong số 115 km đường và 300 trong số 1.880 m cầu. Tỉnh tập trung xây dựng các tuyến đường nông thôn, kết hợp thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết nối hợp lý với mạng lưới đường tỉnh và quốc lộ. Từ năm 2016 đến nay, tổng các nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển giao thông nông thôn là 1.158 tỷ đồng, toàn tỉnh có 5.584 km đường giao thông nông thôn được nhựa và bê-tông hóa, đạt 78,84%.

Tỉnh đang cần nguồn kinh phí để bảo trì đường bộ do Trung ương quản lý; cải tạo, sửa chữa thảm bê-tông nhựa từng đoạn và thoát nước mặt đường các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh; triển khai xây dựng thay thế các cầu đã xuống cấp trên tuyến quốc lộ 80; đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự án đường hành lang ven biển giai đoạn 2, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Kiên Giang; bố trí vốn Trung ương để hoàn thành các hạng mục Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc…

Kiên Giang nâng cao năng lực, chất lượng vận tải thủy / theo PV, TTXVN // báo Nhân dân. – ngày 19/3/2019

Số lần đọc: 154
Tin liên quan