23.05.2019
Kết quả bài thi đạt giải tại vòng Chung kết Cuộc thi “Đại sứ Văn hoá Đọc năm 2019” của tỉnh Kiên Giang.

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62 /TB-BTC

     Kiên Giang, ngày 22 tháng 5  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả bài thi đạt giải tại vòng Chung kết Cuộc thi “Đại sứ Văn hoá Đọc năm 2019”

 của tỉnh Kiên Giang.

 Căn cứ Quyết định số 1754/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc trao giải thưởng Cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc năm 2019”.

Thực hiện Kế hoạch số 15 /KH-TVT ngày 21/01/2019 của Thư viện tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hoá Đọc năm 2019  trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nay Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hoá Đọc năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thông báo kết quả bài thi đạt giải vòng Chung kết tại Hà Nội, gồm: 06 giải, trong đó: 01 giải ba và 05 giải khuyến khích (có danh sách kèm theo)

Đoàn Kiên Giang có 02 thí sinh đã trực tiếp nhận giải tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc năm 2019” tại Hà Nội vào ngày 17/5/2019. Ban Tổ chức sẽ chuyển Giấy chứng nhận và tiền thưởng đến các thí sinh không có điều kiện tham gia đi nhận giải.

Trân trọng thông báo./.

 

                                                                                                                                                 TM.BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                                                                                                                                       TRƯỞNG BAN

     

                                               

 

                                                                             LÊ THỊ THANH THỦY

                                                                                 Giám Đốc Thư viện Tỉnh

DANH SÁCH

Các thí sinh đạt giải tại vòng Chung kết Cuộc thi “Đại sứ

Văn hoá Đọc năm 2019” của tỉnh Kiên Giang.

 

I. Giải ba: Có 01 thí sinh đạt giải

1. Dương Phạm Như Ngọc, lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

(Tặng 01 Giấy chứng nhận và khen thưởng 700.000 đ/giải)

II. Giải Khuyến khích: Có 05 thí sinh đạt giải

1.Võ Quốc Hoang Vinh, Lớp 11B4, Trường THPT Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

2. Dương Phạm Như Ngọc, Lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

3. Huỳnh Thị Thảo, Lớp 8B, Trường TH Kiên Bình 2, xã Kiên Bình huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

4. Trịnh Lê Đan Thanh, Lớp 3/4, Trường TH Đinh Bộ Lĩnh, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

5. Dương Thảo Như, Lớp 3/4, Trường TH Đinh Bộ Lĩnh, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

(Mỗi thí sinh được tặng 01 Giấy chứng nhận và khen thưởng 500.000 đ/giải)

 

Một số hình ảnh trao giải vòng chung kết tại Hà Nội

 

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Thư viện tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

đại diện dẫn đoàn đi nhận giải tại Hà Nội

 

 

Bài ảnh: Thanh Thủy

Số lần đọc: 50
Tin liên quan