27.05.2019
Ngày 23.6, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ An Giang về công tác đổi mới hoạt động Công đoàn (CĐ) và phong trào công nhân. Cùng đi có các phó chủ tịch, trưởng ban Tuyên giáo, Tổ chức, Tài Chính, Văn phòng...

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang, ông Trần Thanh Việt nói rõ mục đích, yêu cầu của buổi làm việc là trao đổi cách làm hay trong công tác CĐ và phong trào công nhân để Kiên Giang có thể học tập, rút kinh nghiệm và vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể một cách hiệu quả nhất. Trong đó tập trung nhất là công tác tinh gọn bộ máy.

Đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đến làm việc với LĐLĐ An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể là trao đổi cách làm, hiệu quả của việc không thành lập tổ chức CĐ Viên chức của LĐLĐ An Giang để Ban thường vụ bàn bạc, thống nhất trước khi thống nhất, trình lên Tỉnh ủy Kiên Giang xem xét, cho ý kiến về khả năng giải tán tổ chức CĐ Viên chức như mô hình mà LĐLĐ An Giang đã duy trì trong nhiều năm qua.

Ủng hộ và đồng tình với nguyện vọng và quyết tâm của LĐLĐ Kiên Giang, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ An Giang - phân công các đồng chí trong thường trực lãnh đạo, trưởng các ban chuyên môn trao đổi đầy đủ, có hệ thống các vấn đề có liên quan. 

Ông Nguyễn Thiên Phú - Chủ tịch LĐLĐ An Giang - trao đổi và chỉ đạo các ban chuyên đề báo cáo đầy đủ các nội dung, cách làm tinh gọn bộ máy để LĐLĐ Kiên Giang xem xét... Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể, An Giang không thành lập tổ chức CĐ Viên chức mà phân công các thành viên Ban thường vụ LĐLĐ theo dõi, quản lý, điều hành các CĐCS thuộc chức năng như tổ chức CĐ Viên chức theo cụm, khối thi đua.

Cách làm này, không chỉ giảm bớt chi phí để duy trì, đảm bảo bộ máy... mà thông qua việc giảm bớt trung gian khi triển khai các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức CĐ cấp trên đã tăng tính hiệu quả tuyên truyền, triển khai.

Các ban chuyên đề LĐLĐ An Giang báo cáo, trao đổi các vấn đề có liên quan đến việc tinh gọn bộ máy. Ảnh: Lục Tùng

Mặt khác, mô hình này còn gia tăng vị thế, lợi thế cho đoàn viên khi cần có sự quan tâm, xử lý công việc của tổ chức CĐ cấp trên... Hơn thế nữa, việc tổ chức hội nghị, tổng kết của các đơn vị này được lồng ghép vào các buổi hội nghị chung của LĐLĐ tỉnh (khi trùng với họp BCH LĐLĐ tỉnh thì tổ chức họp BCH sau khi đã sinh hoạt hết nội dung chung) nên các CĐCS này được trực tiếp đề đạt ý kiến lên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh... mà nếu duy trì theo mô hình tổ chức CĐ Viên chức rất hiếm khi có được.

Dịp này, 2 bên cũng trao đổi, chia sẻ với nhau nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong lĩnh vực tổ chức, nhân sự, tài chính CĐ.

LĐLĐ An Giang, Kiên Giang trao đổi kinh nghiệm về đổi mới hoạt động CĐ / LỤC TÙNG // laodong.vn. -ngày 23/5/2019

Số lần đọc: 110
Tin liên quan