30.05.2019

Thực hiện kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi  trường và Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Đại Dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 với nội dung như sau:

Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, biển đảo cho cộng đồng, hưởng ứng “Ngày Đại dương thế giới” nhằm kêu gọi toàn xã hội; nâng cao nhận thức và thực trạng ô nhiễm môi trường biển từ rác thải nhựa, ni lông; khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, tăng cường ngăn chặn rác thải nhựa trên biển, kêu gọi mọi người tham gia các hoạt động làm sạch biển, làm sạch môi trường ven biển nơi khu vực mình sinh sống, làm việc.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy lòng tự hào dân tộc, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên tuyền xuyên tạc của phần tử xấu và các thế lực thù địch trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề chủ quyền trên biển làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng

Tập trung thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” với các hoạt động thiết thực, huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng nhân dân nhằm tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

Hưởng ứng kế hoạch lần này Thư viện tỉnh Kiên Giang triển lãm sách (trưng bày và xếp sách nghệ thuật) gần 3.000 bản sách gồm các thể loại sách như: sách biển đảo, pháp luật về tài nguyên và môi trường biển đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo, địa chí Kiên Giang, sách lịch sử, Bác Hồ, sách tuyên truyền bình đẳng giới nhằm hưởng ứng chủ đề tuyên truyền: “Giới và đại dương”, “Ngày Đại dương thế giới” năm 2019.

Thời gian: ngày 05 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: tại Quảng trường Trần Quang Khải (Trung tâm sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá).

 

 

Bài Kim Chi

 

 

 

Số lần đọc: 45
Tin liên quan