11.06.2019
UBND tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cầu sắt Vĩnh Thông (ngày 3-10/6/1949) và tổ chức lễ giỗ, tưởng niệm lần thứ 11 ngày mất cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cầu sắt Vĩnh Thông.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người chủ trương đào mới hệ thống kênh T4, T5, T6 tháo chua rửa phèn, thoát lũ ra biển Tây, khai mở vùng Tứ giác Long Xuyên.

Lễ kỷ niệm và lễ giỗ diễn ra trong thời điểm cả nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890), 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2019) và Đảng bộ huyện Tri Tôn đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 180 năm hình thành vùng đất Tri Tôn (1839), 40 năm tái thành lập huyện (23/08/1979) và kỷ niệm 25 năm nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện nhà được tuyên dương Anh hùng.

Cầu sắt Vĩnh Thông 

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt người đã cho chủ trương xây dựng Công trình đường dây 500kV Bắc - Nam năm 1992. Đặc biệt công trình kênh T5 nối từ Kênh Vĩnh Tế (thuộc xã Lạc Quới ra biển Tây (Kiên Giang) dài 37km do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát lệnh khởi công ngày 22/4/1997, nằm trên địa phận hai tỉnh An Giang và Kiên Giang là nơi khởi đầu công trình thoát lũ ra biển Tây đánh thức tiềm năng vùng tứ giác Long Xuyên.

An Giang kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cấu sắt Vĩnh Thông / LÊ HOÀNG VŨ // nongnghiep.vn. -ngày 11/6/2019

Số lần đọc: 95
Tin liên quan