15.08.2019
Bộ Xây dựng mới có văn bản thể hiện thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc dừng lập quy hoạch Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế.

Bộ Xây dựng đồng ý dừng lập quy hoạch Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế - Ảnh Giang Sơn

Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng, việc tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triểnkinh tế - xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở thời điểm hiện nay là chưa đủ căn cứ và không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch.

Trước đó, trong văn bản trình Chính phủ, tỉnh Kiên Giang cho hay, tháng 8.2018, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương cho phép tỉnh lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng trở thành đặc khu kinh tế. Địa phương này cũng đã thực hiện một số thủ tục lập quy hoạch.
Nhưng đến nay, dự thảo luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (gọi tắt là luật Đặc khu) vẫn chưa được Quốc hội dự kiến thời gian thông qua, nên việc lập quy hoạch đảo Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, khi chưa chưa xác định cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch và lập hội đồng thẩm định.
Do vậy, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận cho tỉnh tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế, cho tới khi luật Đặc khu được Quốc hội thông qua.
UBND tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2004 đến nay đã không còn phù hợp với thực tế phát triển huyện đảo Phú Quốc. Thế nhưng, theo luật Quy hoạch, việc xây dựng quy hoạch cấp huyện sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh, trong khi nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đảo Phú Quốc hiện đã vượt quy hoạch được duyệt.
“Vì vậy, nếu chờ quy hoạch tỉnh được lập theo luật Quy hoạch sẽ khó khăn cho Phú Quốc trong định hướng tiếp các mục tiêu, phương hướng phát triển, cản trở quá trình thu hút kêu gọi đầu tư vào đảo Phú Quốc”, văn bản của UBND tỉnh Kiên Giang nêu rõ.

 

Do đó, cùng với đề nghị cho tỉnh tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế, UBND tỉnh Kiên Giang đồng thời đề xuất để tỉnh được sử dụng ngân sách địa phương lập mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc, theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc.
Bộ Xây dựng đồng ý dừng lập quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế / Lê Quân // thanhnien.vn. -ngày 14/8/2019
Số lần đọc: 104
Tin liên quan