30.09.2019
UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương thuê đơn vị tư vấn, lập đề án “Phát triển chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo tính bền vững.

Phát triển chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo tính bền vững, nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Theo ông Quảng Trọng Thao, PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang, mục tiêu của đề án là nhằm chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và đề ra các giải pháp tái đàn hiệu quả sau khi khống chế được bệnh dịch tả heo Châu Phi, cũng như các bệnh truyền nhiễm khác.

Định hướng tổ chức sắp xếp lại ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nâng cao hiệu quả sản xuất trong thời gian tới và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu của ngành chăn nuôi, góp phần tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp.

Dịch tả heo Châu Phi đã gây thiệt hại 17% tổng đàn  của tỉnh Kiên Giang, buộc phải tiêu hủy hàng chục ngàn con heo, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.

Những năm gần đây, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, nhất là các bệnh nguy hiểm, như: cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh và đặc biệt là bệnh dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện, buộc phải tiêu hủy nhiều heo nuôi nhiễm bệnh tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.

Dịch tả heo Châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Đến giữa tháng 9, dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 2.724 hộ ở địa bàn 119 xã, thuộc 14/15 huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang, buộc phải tiêu hủy trên 38.000 con heo, chiếm 17% tổng đàn. Mặc dù các ngành chức năng đã quyết liệt vào cuộc, nhưng đến nay chưa ngăn chặn được, vẫn còn phát sinh ổ dịch mới tại nhiều địa phương.

Hiện toàn tỉnh chỉ có TP Hà Tiên là chưa phát hiện bệnh dịch tả heo Châu Phi, huyện đảo Kiên Hải và một số ít xã trong đất liền (gồm 8 xã và 1 thị trấn) đã qua 30 ngày không phát hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi mới.

Mặc dù đàn heo giảm mạnh, giá heo hơi tăng cao nhưng nông dân vẫn chưa dám tái đàn trở lại, nhất là những hộ nuôi nhỏ lẻ.

Mặc dù đàn heo của tỉnh đang giảm nhanh về số lượng, nhưng nhiều hộ vẫn chưa dám thả nuôi, tái đàn trở lại. Ông Thao cho biết: “Hiện chỉ có các trang trại, cơ sở chăn nuôi đảm bảo được an toàn sinh học trong chăn nuôi mới đủ điều kiện tái đàn trở lại.

Đối với các huyện, thành phố không phát sinh thêm ổ dịch mới trong thời gian từ 30 ngày trở lên và đã công bố hết dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi, sẽ xem xét cho phép tái đàn đối với từng trường hợp, nhất là với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ”.

Kiên Giang: Thuê tư vấn xây dựng đề án phát triển chăn nuôi bền vững / Đ.T.CHÁNH // nongnghiep. -ngày 28/9/2019
Số lần đọc: 80
Tin liên quan