08.10.2019
Ngành nông nghiệp Kiên Giang đã xây dựng thành công 213 cánh đồng lớn trồng lúa, với tổng diện tích 75.000 ha, trong đó có 71.000 ha được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân an tâm sản xuất.

Xây dựng cánh đồng lớn, giúp tăng năng suất, giảm giá thành, tăng thu nhập cho người trồng lúa.

ThS Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang cho biết, trong năm đơn vị đã thực hiện được 213 cánh đồng lớn, tăng 44% so với năm trước, với tổng diện tích 75.000 ha, tập trung ở các huyện: Hòn Đất, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành, Gò Quao và Giang Thành, trong đó có 71.000 ha được hỗ trợ kỹ thuật và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm giúp nông dân sản xuất.

Bên cạnh đó, còn thực hiện việc giảm lượng giống gieo sạ đến năm 2020 xuống còn 80 kg/ha (theo chỉ đạo của Bộ NN-PTNT) và xây dựng các chương trình dự án theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và tăng dần số lượng giống cấp xác nhận, tập huấn chuyển giao quy trình 1 phải 5 giảm, góp phần giảm giá thành sản xuất, nâng cao giá trị lúa gạo và nguồn thu cho người nông dân. Đồng thời, giảm những tác động xấu đến môi trường, gắn kết tổ chức sản xuất tiêu thụ nông sản trong quá trình xây dựng quy trình sản xuất an toàn và bền vững.

Vụ hè thu 2019, còn xây dựng mô hình canh tác lúa tiên tiến, triển khai thực hiện được 60 ha tại huyện Hòn Đất (30 ha) và TP Rạch Giá (35 ha).

Kết quả, mật độ gieo cấy trung bình là 50 kg lúa giống/ha, giảm hơn ruộng đối chứng 100 kg/ha, giảm lượng phân bón urê (N) được 15 kg/ha, giảm số lần phun thuốc trừ sâu, bệnh từ 2-3 lần, đặc biệt và giảm đáng kể mật số rầy nâu trên đồng ruộng. Năng suất thu hoạch trung bình qua cao hơn ruộng đối chứng 800 kg/ha, giá thành giảm 412 đồng/kg. Giống lúa gieo cấy là Ngọc Đỏ Hương Dứa, được Cty CP Lai Sinh ký kết thu mua với giá 6.200/kg lúa tươi thu hoạch bằng máy, góp phần tăng lợi nhuận cao hơn so với sạ tay khoảng 8 triệu đồng/ha.

Kiên Giang: Xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa 75.000 ha / Đ.T.CHÁNH // nongnghiep.vn. -ngày 01/10/2019

Số lần đọc: 66
Tin liên quan