16.10.2019
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

/userfiles/files/tt%2010-1571044260319.pdf <--- click vào đây để xem !

Số lần đọc: 283
Tin liên quan